Problemer med at signer et .pdf- dokument

Jeg benytte Acrobat 9, som formater et InDesign dokument til et .pdf dokument.
Jeg kan ikke signer et .pdf dokument med NEMiD DIGITAL SIGNATUR AF TYPEN "TRUST2408 OCES CA I" i fil efter ACROBAT Pro.Fejlmeddelelse:
"Acobrat.exe - indgangspunktet blev ikke fundet:Procedureindgangspunkt _z17qt_message_output9QtMsgTypePKc blev ikke fundet i DLL-biblioteket QtCore4.dll."
Jeg har installeret de nødvendige hjælpeprpgrammer!
Billedet med digitale signaturer kommer frem, hvor jeg så skal vælge.
Jeg har et digital signatur af "ældre type" fra TDC, som jeg stadig kan anvende, men det udløbedr snart.

Hvad skal jeg gøre?
NOTE:
Mine nyeste ADOBE-produkter:
<edited to remove serial # information>


Leif Bertelsen


3 Answers

Voted Best Answer

NEVER POST SERIAL NUMBERS! If you can, remove them from your post ASAP.

Also, you have a better chance of getting an answer if you ask your question in English.


By Gilad D (try67)   

Your post has been edited to protect your serial number information. Please post your question in English.


Lori Kassuba   

Source language: Norwegian


Google Translate yields:
I use Acrobat 9, which formats an InDesign document to a. Pdf document.
I can not sign one.
Pdf document NemID DIGITAL SIGNATURE OF TYPE "TRUST2408 OCES CA I" in the file after ACROBAT Pro.Fejlmeddelelse:
"Acobrat.exe - entry point not found: The procedure entry point _z17qt_message_output9QtMsgTy
pePKc was not found in DLL library QtCore4.dll. "
I have installed the necessary hjælpeprpgrammer!
The picture with digital signatures appears where I choose.
I have a digital signature of the "old type" of TDC, which I still can use, but it udløbedr soon.


David Austin   


Please specify a reason: